Välkommen till Uppsala Hemläkarjour

Vi gör hembesök varje dag i Knivsta kommun och Uppsala kommun.

Läkaren kommer på kvällen. Ring 018-24 01 01, tala in namn och telefonnummer, så ringer vi upp dig och bokar besöket.

Behöver Du snabbt komma till läkare så ring 112 för ambulanstransport.

Hembesök av läkare är lämpligt vid smittsamma sjukdomar, rörelsehinder, besvärliga kommunikationer och vid andra akuta tillstånd som inte kräver omedelbar sjukhusvård.

Verksamheten sker genom vårdavtal med landstinget i Uppsala län. Landstingets avgifter och frikort gäller.