Kontakt

Har du frågor eller synpunkter på verksamheten kontaktar du:

Manjit Babra: Ordförande och verksamhetschef

Tel 070-878 46 88

E-post: manjit.babra@privat.lul.se

Adress:

Uppsala Hemläkarjour AB

Bergsbrunnagatan 1

753 23  UPPSALA

Org nr: 556220-9816

Bankgiro: 5909-4599