Läkare

Namn Specialitet Patienttelefon
Andlin, Peter Barnmedicin/barnneurologi 070-740 21 50
Babra, Manjit Allmänmedicin 070-484 58 29
Glenn, Domar Leg läkare
Grabavac, Drago Allmänmedicin 018-32 49 44
Hedin, Göran Infektionssjukdomar 070-694 88 66
Homuth, Holger Allmänmedicin 073-0250260
Jonsson, Lennart Anestesiologi 018-6113037
Kjelsson, Magnus Barnmedicin 08-59903940 vx
Rosenqvist, Torbjörn Allmänmedicin
Sandler, Håkan Rättsmedicin 018-503840
Schultz, Mari-Ann Allmänmedicin
Tobar, Freddy S. Barnmedicin 070-623 92 63
Tonnesen, Elisabeth Allmänmedicin 018-6117900