Lediga jobb

Hembesök

Vi söker engagerade och kompetenta medarbetare för vår jourverksamhet. I första hand söker vi dig som är specialist eller blivande specialist i allmänmedicin eller barn- och ungdomsmedicin. Även specialister och blivande specialister inom andra verksamhetsområden är välkomna. Våra målgrupper är barnfamiljer med barn och unga 0-19 år samt personer som är 65+ år enligt det avtal som vi har med Landstinget i Uppsala län.

Konsultverksamhet inom sjukvården

Vi kommer att utvidga vår verksamhet successivt så att vi även kan hjälpa husläkarmottagningar och andra läkarmottagningar med personal för kortare eller längre tid. Du som är blivande specialist eller redan är specialist är välkommen att lämna in intresseanmälan för framtida uppdrag.

Barnhälsa (BVC) och skolans Elevhälsa

Vi söker specialister och blivande specialister inom allmänmedicin samt barn- och ungdomsmedicin för arbete inom Barnhälsan (BVC) och inom skolans Elevhälsa. Det är bra om du har erfarenhet från dessa verksamhetsområden. Elevhälsan fungerar som barns och ungas företagshälsa i skolan. Du ska kunna klara av att göra bedömningar vid skolutredningar, ordinera vaccin, bedöma avvikelser i utveckling, tillväxt och rygg samt tidigt kunna upptäcka problem som kan orsaka ohälsa långt innan det blivit sjukdomstillstånd som ska behandlas inom landstingets sjukvård.

Kontakt och information

Om du är intresserad av att arbeta inom något eller några av de nämnda områdena sänder du in en personlig berättelse om dig själv samt bifogar ett CV till Manjit Babra, VD. Vi hör därefter av oss till dig. Det går också bra att ringa.